NYHETER

By SuperUser Account on 8/20/2018

Gå inn på "din side" og følg anvisninger for søknader. Husk at alle medlemmer som ønsker vinterplass i boblehavn, MÅ søke om Boblehavnplass hvert år. Siste frist for søknader er 30/9-18.  

Søknader til opplag på Karenslyst er sperret på dato og dato reguleres , det vil bli åpnet for nye datoer etterhvert som det fyller seg opp med båter, i stigende datorekkefølge.

By SuperUser Account on 8/8/2018
Fredag 10/8 er det meldt 12 sek/m i Bestumkilen med høye kastevinder. Alle med båter i havna må sørge for å ha gode og stramme fortøyninger. vh havnesjefen for Styret i UBF.
By SuperUser Account on 6/20/2018

Slippen er stengt fra 16/7-6/8.                                                                                             Kalenderen for bestilling av oppttak åpner 20/8.    Opptaket starter ca. 3/9.

 

By SuperUser Account on 6/16/2018
Kommunen har satt ut betong sperrer for å hindre parkering på gresset og utsett av båter.

Dieselsalg


Åpningstider:

Mars til og med November !

Alle dager fra kl. 05:00 til kl. 24:00

Selvbetjent pumpe m/kortautomat.

Det kan kun brukes kort ved betaling.

Ved evt feil må det ringes til tlf.nr. på pumpen.

Oppsynsmann kan ikke kontaktes ad drivstoff.

 

 

Siste nyheter

Karenslyst Båtopplag
Endret Parkerings mulighet i UBF.
Parkering ved båthavna
Varsel til medlemmene i Vinter havn.
Betalingspåminnelse til medlemmer

Facebook