Nyheter

Arkiv

Kategorier

Nyheter

Ullern Båtforening News
 SuperUser Account
 267  299  25.05.2020

NYHETER

Konsekvenser av Områderegulering for Skøyen

En kommunal områderegulering er et juridisk bindende dokument. Det er kritikkverdig at PBE ikke har synliggjort de økonomiske konsekvenser av reguleringen. Norge har et omfaIende regelverk for at våre folkevalgte ikke skal gjøre politiske vedtak som ”tilfeldigvis” medfører store økonomiske kostnader for en kommune. Dette notatet er en gjennomgang av PBE sin fortelling om «Områderegulering for Skøyen».

Lenke til notat

 

Husk å registrere deg på https://minsak.no/sak/2037

 Hver stemme teller!