Nyheter

Arkiv

Kategorier

Nyheter

Ullern Båtforening News
 SuperUser Account
 263  151  16.03.2020

NYHETER

Foreningen

Har du betalt alle fakturane fra foreningen?

Ubetalte fakturaer bes innbetalt snarest. Videre medlemskap forutsetter at alle fakturaer fra foreningen er betalt. Dette er avgjørende for at vi skal kunne vedlikeholde havnen på en best mulig måte. Vh Styret