NYHETER

Innkalling til ordinær generalforsamling 2018

Mar 10

Skrevet av:
3/10/2018  RssIcon

Alle medlemmer er velkommen til den ordinære generalforsamlingen mandag 19 mars kl 19:00.

Regnskap, budsjett og revisors beretning ligger som egen sak.

Vennligst last ned og skriv ut dersom du ønsker papirkopi.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018 v2.pdf

2017 Økonomi status regnskap budsjett

Ullern 10 mars 2018

Styret UBF