Menu

Nyheter

Søk

Arkiv

Nyheter

There are no categories in this blog.

Title

NYHETER

Author: Created: 11/8/2012
Ullern Båtforening News
By SuperUser Account on 10/12/2017

Karenslyst er stengt for bestilling

By SuperUser Account on 10/6/2017
Enda ikke avklart med kommunen
By SuperUser Account on 10/1/2017

Vi har noen boblehavn plasser ledige for båtstørrelser med bredde fra 250 til 425.  Medlemmer kan ta kontakt direkte med havnesjef. Ikke medlemmer må først melde seg inn i foreningen via denne hjemsiden kr.500,- pr år. Når nytt medlem har betalt og fått medlemsnr fra økoansvarlig, kan det nye medlemmet kontakte havnesjef for videre info om plass. Første mann til mølla prinsippet. Vh havnesjefen for styret i UBF.

By SuperUser Account on 9/29/2017

Karenslyst Båtopplag er nå fullbooket for vinteropplag!
Vi har enda ikke fått svar på fornying av leieavtalen på det nedre området, som er Statsbyggs eiendom, og vi kan da ikke benytte dette arealet foreløpig.
Grunnen til dette er planer om utgraving til ro/ padlebane på nevnte eiendom på nedre felt.

By SuperUser Account on 8/15/2017
Er dere raske med bestilling, kan jeg bli ferdig raskere! Viktige forberedelser. Logg deg på din side å noter datoer for bestillinger fra og innen. Noter forfallsdato på faktura.. Sjekk at Båtdataene dine er riktige og at registrerings-nummer og forsikring er påført. Uten disse opplysninger kan ikke båtene tilbys opplag i UBF havn og på Karenslyst.  vh havnesjefen for styret i UBF.
By SuperUser Account on 7/22/2017

1. Betale for andres søppel? forts....

2. Stadig kjøpe nye traller? forts.....

3. Ødelegge for våre unike parkeringsmuligheter? forts......

By SuperUser Account on 7/17/2017
Det ligger mange master i mastestativet på Karenslyst som ikke er merket og mange av disse har også ligget der i flere år. Disse vil nå bli kastet.
By SuperUser Account on 6/14/2017
For at alle andre medlemmer ikke skal bli skadelidene av at noen ikke gjør det som forlanges av oss, så gjentar vi nok en gang at det er forbudt å bruke noen form for kabeloverganger eller juksekontakter til landstrømkontakten på bryggene. Fukt skaper jordfeil og strømmavbrudd. Slike kontakter blir fjernet ved misbruk uten varsel. Monter riktig trepinns kontakt rett på landstrømkabelen om dere ønsker å benytte landstrøm, og kabelen skal inneholde minimum 3 x 2,5 kvadrat`s ledere. Strekkavlastere av stål skal ikke benyttes fordi de ødelegger galvaniseringen av bryggeutriggerne. Byttes til gummiavlastere.  Vi opplever nå at noen kaster håndtørkepapir i toilettene med den følge av at det tetter seg. Om dette fortsetter må vi se oss nødt til å fjerne håndtørkepapiret. God båtsommer,vh Styret i UBF
By SuperUser Account on 6/6/2017

Parkeringskort for Sjølyst/Karenslyst er tilgjengelig

By SuperUser Account on 5/18/2017

Det er nå åpnet for bestilling av tid for sommeropptrekk. Vi begynner å sette opp båter 1. juni. Logg deg inn på Min side og velg Sommeropptrekk. Les bruksanvisningen før du begynner på bestillingen.

Slippen