Menu

Nyheter

Søk

Nyheter

There are no categories in this blog.

Title

NYHETER

Author: Created: 11/8/2012
Ullern Båtforening News
By SuperUser Account on 3/30/2017

Brygge 1 skal totaloppgraderes i uke 16 og 17. (18/4 til 28/4). Alle båter i vinterhavna må derfor flyttes før 18/4. De av dere som har annen sommerplass enn brygge 1, flytter seg dit. Alle som er tildelt sommerplass på br.1, flytter til ledige plasser på brygge 3, brygge 4, og brygge 5. Obs: Ligger det fortøyning på plassen, er den opptatt. Flyttingen kan gjøres allerede fra nå. Alle gml utriggere blir fjernet og kjørt vekk fortløpende, så de som ønsker å beholde privat montert utstyr må selv demontere dette før 18/4. Havnesjefen legger ut på hjemsiden når det er klart for å returnere til brygge 1. Ta en daglig sjekk på hjemsiden. Og alle må være på plass igjen senest 30/4. Sommerhavna åpner 1/5 og på det tidspunktet kommer sommerhavn båter i havna og trenger de evt. okkuperte plassene. Sommerplass medlemmer som legger ut før 1/5 og finner plassen opptatt, må legge seg på ledige plasser i påvente av at deres plass blir ledig igjen. Vh UBF v/Havnesjefen.

By SuperUser Account on 3/21/2017

Det innkalles herved til foreningens 70. ordinære generalforsamling i Ullern Båtforenings Klubbhus ONSDAG 29. mars 2017 kl. 19.00.  

By SuperUser Account on 3/8/2017
Se din "min side". Forfall 18 mars. (Sesongplass = leie av plass kun en sesong.)
By SuperUser Account on 2/16/2017

Faktura hentes på "min side". Betalingsfrist 1. mars. Husk korrekt KID og kontonummer ved registrering. NB -faktura er merket 2016 men gjelder sommerplass 2017.

By SuperUser Account on 2/13/2017

Alle medlemmer som har søkt om sommerplass 2017 og fått tildelt plass i 2017,vil få beskjed på sms og e-post i dag 13/2. Båtplass-Faktura legges ut på din side i løpet av noen dager.

By SuperUser Account on 1/21/2017

vi har fremdeles mer enn 100 medlemmer som ikke har betalt til forfall 

By SuperUser Account on 1/16/2017
Påmeldingsfrist 31 Januar.
By SuperUser Account on 1/15/2017

Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må formuleres skriftlig som forslag og være styret i hende senest 1. mars 2017. Forslag sendes på E-mail til styrets formann, Morten Mejlænder-Larsen

Forslag til kandidater for tillitsverv må være skriftlig og være valgkomiteen i hende senest en måned før generalforsamlingen, jfr. §10 (senest 1 mars 2017) Forslag til valgkomiteen sendes valgkomiteens formann, Harald Jøranlid.

By SuperUser Account on 1/10/2017
Betalt medlemskontingent er en forutsetning for fortsatt medlemskap i foreningen. Forfall er 20/1-17. For tildeling av båtplass forutsettes at alle tidligere fakturaer fra foreningen er betalt....