Nyheter

Arkiv

Kategorier

Nyheter

Ullern Båtforening News
 SuperUser Account
 266  341  11.05.2020

NYHETER

PARKERINGS INFO UBF.

PGA den reduserte parkeringsplassen vår har medlemmer av UBF muligheten til å bestille eget P-kort for stå på Karenslyst kr. 500,- Kortet gir tilgang til 24 t parkering alle dager fra 1. Juni og ut sesongen. Kortet er ment å bruke når det er fullt på plassene ved foreningen. Vi oppfordrer også alle medlemmene å finne alternative P-løsninger ved båturer over lengere tid og i ferier. Det skal IKKE parkeres på eller ved siden av Motorsykkel plassene. P-Kortet bestilles av Vaktsjef Jan Kristiansen på e-post. Husk medlemsnr. Kortene skal være tilgjengelige i siste halvdel av mai. God sommer fra Styret i UBF.

Vaktkalenderen er lagt ut

Du kan nå velge når du vil gå vakt. Logg deg inn på min side og velg "Min Vakt".

Generalforsamlingen 2020

Som følge av den pågående situasjonen med koronaviruset er årets Generalforsamling utsatt inntil videre. Vi styrer videre innenfor samme rammer som ble vedtatt i fjor, inntil vi kan arrangere årets Generalforsamling.

VARSEL TIL ALLE I BOBLEHAVNA

PGA ekstreme vind og voldsomme værforhold. Vi oppfordrer dere alle til å sjekke fortøyninger  og presseninger som slenger i vinden.

Det er registrert mangler på mange av båtene   Løp å sjekk og spar kostnader.

Vh Havnesjefen.

Foreningen

Generalforsamlingen i UBF 2020 blir arrangert 19. mars i klubbhuset

Saksdokumenter legges på hjemmesiden senest en uke før generalforsamlingen. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes inn skriftlig på E-mail til formannen, Morten Mejlænder-Larsen senest 8. mars 2019. Forslag til kandidater til styret sendes formannen i valgkomiteen, Harald Jøranlid, så fort som mulig, men senest 1. mars 2019.