Menu

Nyheter

Søk

Arkiv

Nyheter

There are no categories in this blog.

Title

NYHETER

Author: Created: 11/8/2012
Ullern Båtforening News
By SuperUser Account on 3/31/2014

 

Perioden for vakt i havnen varer fra og med 15. april til og med 31.oktober. Vakten varer fra kl. 2100 den dag man booker til 0600 neste dag.

Den 01.04.2014 går vi over til elektronisk vaktkalender - reservasjon av vakt - for nattevaktene i havnen.

Medlemmer over 67 år som ønsker å gå 2 dagvakter istedenfor 1 nattevakt, henvender seg til vaktsjef for direkte avtale.

Husk at vaktordningen gjelder for ALLE som har båt i havnen uavhengig av type medlemskap.

By SuperUser Account on 3/25/2014

DUGNAD I HAVNEN FRA KL: 11:00 

 

By SuperUser Account on 3/13/2014
Den 67. ordinære generalforsamling blir avholdt denne gang i vårt eget klubbhus i havnen. I tillegg til de ordinære postene på Generalforsamlingen, har styret foretatt en oppdatering av vedtekter og ordensreglement slik at disse er mer på linje med hvordan foreningen organiseres og drives i dag. Som vanlig vil det bli avholdt et kort medlemsmøte rett etter generalforsamlingen.
By SuperUser Account on 2/23/2014

Faktura for sommerhavnen 2014 er nå tilgjengelig på "min side", forfall er 5/3-14. Trykk på "Les mer" for viktig informasjon vedrørende sommerhavn og faktura.

 

By SuperUser Account on 2/21/2014
Praktiske infoer som må leses av alle !
By SuperUser Account on 2/10/2014

BÅTPLASS ROKKERINGER !!

Slå opp din: "Min Side" og kontroller hvilken båtplass du har i 2014.  Fordelingen vil være klar uke 7.

 

By SuperUser Account on 1/30/2014
SISTE FRIST 9 FEB. SØKNAD OM SOMMERPLASS 2014.
By SuperUser Account on 1/26/2014

Det innkalles til generalforsamling i UBFs lokaler onsdag 26. mars 2014 kl 19:00.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes skriftlig til styret (E-mail eller brev) innen 26. februar 2014.

Forslag til kandidater for tillitsverv må være skriftlig og være valgkomiteen i hende senest 26. februar 2014.

Formann i valgkomiteen er Harald Jøranlid.

By SuperUser Account on 1/20/2014
Faktura for vaktgebyr er nå tilgjengelig på "min side". Forfall er 30/1-14.
By SuperUser Account on 1/19/2014

Telefonkontakt mellom medlemmene og foreningens tillitsvalgte/kontaktpersoner foregår i dag kun via mobiltelefoner. Styret har derfor vedtatt å si opp abonnementet i klubbhuset.

Fasttelefonabonnementet er sakt opp med virkning fra den 17.01.2014.