Menu

Nyheter

Søk

Arkiv

Nyheter

There are no categories in this blog.

Title

NYHETER

Author: Created: 11/8/2012
Ullern Båtforening News
By SuperUser Account on 2/23/2014

Faktura for sommerhavnen 2014 er nå tilgjengelig på "min side", forfall er 5/3-14. Trykk på "Les mer" for viktig informasjon vedrørende sommerhavn og faktura.

 

By SuperUser Account on 2/21/2014
Praktiske infoer som må leses av alle !
By SuperUser Account on 2/10/2014

BÅTPLASS ROKKERINGER !!

Slå opp din: "Min Side" og kontroller hvilken båtplass du har i 2014.  Fordelingen vil være klar uke 7.

 

By SuperUser Account on 1/30/2014
SISTE FRIST 9 FEB. SØKNAD OM SOMMERPLASS 2014.
By SuperUser Account on 1/26/2014

Det innkalles til generalforsamling i UBFs lokaler onsdag 26. mars 2014 kl 19:00.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes skriftlig til styret (E-mail eller brev) innen 26. februar 2014.

Forslag til kandidater for tillitsverv må være skriftlig og være valgkomiteen i hende senest 26. februar 2014.

Formann i valgkomiteen er Harald Jøranlid.

By SuperUser Account on 1/20/2014
Faktura for vaktgebyr er nå tilgjengelig på "min side". Forfall er 30/1-14.
By SuperUser Account on 1/19/2014

Telefonkontakt mellom medlemmene og foreningens tillitsvalgte/kontaktpersoner foregår i dag kun via mobiltelefoner. Styret har derfor vedtatt å si opp abonnementet i klubbhuset.

Fasttelefonabonnementet er sakt opp med virkning fra den 17.01.2014.

By SuperUser Account on 1/12/2014
Som tidligere informert har vi nå åpnet for å søke om båtplass i sommerhavnen 2014.

Har du allerede søkt om plass oppfordrer vi deg til å sjekke oppslagstavlen på "min side" for bekreftelse på det du har valgt. Hvis dette ikke stemmer kan du bare gjenta søknaden, trykk på "Sommerhavn 2014" og velg det du ønsker.

Hvis du hadde båt i havnen i fjor, men ikke ønsker plass i år må du også registrere dette. Husk at du kan avgi plassen din som sesongplass for en sesong.

Husk at søknadsfristen er 9/2-14, etter utløpt søknadsfrist er påmeldingen bindende.

 

Styret UBF
 

By SuperUser Account on 1/9/2014

Faktura for medlemskontingenten 2014 er nå tilgjengelig på "min side".

Husk at betalt medlemskontingent er en forutsetning for fortsatt medlemskap i foreningen. Forfall er 19/1-14.

Vennlig hilsen styret UBF

By SuperUser Account on 1/2/2014
TID FOR ALLE UBF MEDLEMMER Å SØKE PLASS I SOMMERHAVNA 2014.