DieselsalgÅpningstider:

1.Mars til og med 30.November !

Alle dager fra kl. 05:00 til kl. 24:00

Selvbetjent pumpe m/kortautomat.

Det kan kun brukes kort ved betaling.

Ved evt feil må det ringes til tlf.nr. på pumpen.

Oppsynsmann kan ikke kontaktes ad drivstoff.

 

 

NYHETER

Er du bruker av Karenslyst båtopplagsplass, det være seg om vinteren eller til opptak for stell og stoff, må du lese dette.

Som dere nå vet, er båtlivet i Bestumkilen under sterkt press og ethvert mulig og umulig argument brukes mot båtplasser og opplag.

Båtopplaget er underlagt krav i Forurensningslovens § 37 om plikt til å unngå forurensing. Fylkesmannen i Oslo og Viken er tilsynsmyndighet.

Sjølyst Karenslyst Båtopplagsforening har engasjert NIRAS Norge for å utføre uanmeldte miljøkontroller i høysesongene for utsetting og opptak av båter. Hensikten med kontrollene er at båtopplagsforeningen ønsker å danne seg et bilde av hvor godt deres egne rutiner på området ytre miljø fungerer, og å kunne sette i verk forbedringstiltak ved behov. Det er også svært viktig for å kunne imøtegå påstander om forurensing fra opplagsplassen.

De viktigste miljøaspektene ved drift av båtopplaget er knyttet til rengjøring og behandling av båter. Denne virksomheten genererer en god del avfall, både farlig avfall og vanlig næringsavfall. I tillegg kan den utgjøre en risiko for akutte utslipp og en kilde til diffus forurensning.

Medlemmenes behandling av båter foregår på fast dekke (asfaltert område), og i henhold til båtopplagets instruks skal underlaget dekkes til med presenning for å fange opp søl ved skraping, stoffing, oljeskift eller andre operasjoner som kan føre til forurensning.

Hvert enkelt medlem må ifølge båtopplagsforeningen bekrefte at de har lest instruksen som sendes ut før opptak og utsett og følge denne.

Det finnes to miljøstasjoner på området. I hver miljøstasjon finnes beholdere for ulike typer farlig avfall. Det er også en konteiner for vanlig næringsavfall utenfor den ene miljøstasjonen.

I tilknytning til de ulike beholderne i miljøstasjonen er det satt opp skilter som beskriver hvilke typer avfall som skal legges i hver av dem.

Alle akutte utslipp omgående rapporteres til oppsynsmann/opplagskomité. Ved store utslipp skal også brannvesenet varsles.

Kontrollen vil innebære en inspeksjon av området med vekt på å observere følgende:

 • Benyttes presenning eller annen tildekking ved skraping, stoffing, oljeskift og lignende arbeid? · Er det synlige tegn til avrenning eller spredning av materiale som kan føre til, eller har ført til forurensing av jord eller grunn?
 • Avfallssortering. Ser Miljøstasjonene ut til å fungere etter hensikten? Det vil si er det tilgjengelig kapasitet, og i hvilken grad ser det ut til at sorteringen fungerer?
 • Forsøpling på uteområdet. Er det søppel på området som skulle ha vært kastet i beholderne i miljøstasjonen eller i konteiner?

   

  Vær med å bidra til en forurensningsfri opplagsplass og på den måten gi et bidrag til kampen for båtenes fortsatte plass i Bestumkilen.

  Ønsker alle en fin båtsommer

  Jan Kristiansen

  Vaktsjef

Områderegulering for Skøyen

Konsekvenser av

Områderegulering for Skøyen

 

En kommunal områderegulering er et juridisk bindende dokument. Det er kritikkverdig at PBE ikke har synliggjort de økonomiske konsekvenser av reguleringen. Norge har et omfattende regelverk for at våre folkevalgte ikke skal gjøre politiske vedtak som ”tilfeldigvis” medfører store økonomiske kostnader for en kommune. Notatet, som du finner link til nedenfor under Nyheter, er en gjennomgang av PBE sin fortelling om «Områderegulering for Skøyen», og inneholder også deler av reguleringen som er «Unntatt offentlighet».

Det er viktig at alle som ser en mulighet gjennom media, kontakter eller lignende bidrar til å få kommunens politikere til å forstå konsekvensene av hva P&B prøver å presse gjennom, bidrar nå.

 

Facebook