Menu

Dieselsalg



Åpningstider:

1.Mars til og med 30.November !

Alle dager fra kl. 05:00 til kl. 24:00

Selvbetjent pumpe m/kortautomat.

Det kan kun brukes kort ved betaling.

Ved evt feil må det ringes til tlf.nr. på pumpen.

Oppsynsmann kan ikke kontaktes ad drivstoff.

 

 

Siste nyheter

STOR VILJE VIST PÅ DUGNADEN.17.nov.
Ny info fra Karenslyst ad opplaget 2019/20
VIKTIG medlemsinfo

NYHETER

By SuperUser Account on 12/2/2019

 

Foreningen har for tiden mer enn 200.000.- i manglende innbetalinger fra medlemmene. Nå er det derfor tid for å sjekke om du har noen ubetalte fakturaer? Se "min side" for detaljer og hjelp oss med å drive en effektiv forening. 

By SuperUser Account on 3/17/2019

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Ullern Båtforening den 26 mars kl 19:00 i vårt klubblokale.

Innkallingen finner du ved å trykke på vedlagte fil:

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 v1.pdf

RegnskapBudsjett
By SuperUser Account on 2/12/2019

Faktura hentes på "min side" eller direkte fra lenke i mottatt epost. Viktig å benytte KID og konto-nr. fra fakturaen. Forfall 26. februar.

By SuperUser Account on 2/4/2019

Varsel om dato for Generalforsamlingen 2019

By SuperUser Account on 10/11/2018
Møte med Statsbygg og Oslo Kommune Bymiljøetaten  om mulig leieavtale
By SuperUser Account on 4/5/2018

150 medlemmer har fremdeles ikke betalt ..

By SuperUser Account on 3/10/2018
Vedlagt er innkalling til den ordinære generalforsamlingen i UBF 2018 som arrangeres mandag 19 mars på klubbhuset til UBF kl 19:00.
By SuperUser Account on 1/23/2018
Saksdokumenter legges på hjemmesiden senest en uke før generalforsamlingen. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes inn skriftlig på E-mail til formannen, Morten Mejlænder-Larsen senest 1. mars 2018. Kandidater til styret sendes formannen i valgkomiteen, Harald Jøranlid, så fort som mulig, men senest 1. mars 2018.
By SuperUser Account on 11/12/2017

vi har fremdeles over 500.000 kr utestående hos medlemmer som ikke har betalt...

By SuperUser Account on 7/22/2017

1. Betale for andres søppel? forts....

2. Stadig kjøpe nye traller? forts.....

3. Ødelegge for våre unike parkeringsmuligheter? forts......

By SuperUser Account on 6/6/2017

Parkeringskort for Sjølyst/Karenslyst er tilgjengelig

By SuperUser Account on 3/21/2017

Det innkalles herved til foreningens 70. ordinære generalforsamling i Ullern Båtforenings Klubbhus ONSDAG 29. mars 2017 kl. 19.00.  

By SuperUser Account on 1/15/2017

Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må formuleres skriftlig som forslag og være styret i hende senest 1. mars 2017. Forslag sendes på E-mail til styrets formann, Morten Mejlænder-Larsen

Forslag til kandidater for tillitsverv må være skriftlig og være valgkomiteen i hende senest en måned før generalforsamlingen, jfr. §10 (senest 1 mars 2017) Forslag til valgkomiteen sendes valgkomiteens formann, Harald Jøranlid.

By SuperUser Account on 12/22/2016

Dette er noe senere enn planlagt for vaktgebyret, men dette vil gå ut til de det gjelder sammen med kontingent for 2017

By SuperUser Account on 12/17/2016

Fremdeles mange medlemmer som ikke har betalt...

By SuperUser Account on 11/8/2016

Faktura for vinteropplag Karenslyst er nå ute, med betalingsfrist 22/11.

By SuperUser Account on 8/18/2016
Datoer/fristene er å finne på min side til høyre under "viktige datoer".
By SuperUser Account on 5/10/2016
Et sett spritseilstaker som lå på taket til miljøstasjonen ble borte i løpet av vinteren. Den som vet noe om dette bes ringe tlf. 928 31 623.
By SuperUser Account on 4/24/2016
Bestilling av adgangsbrikker til båthavna og bomåpner til Karenslyst på e-post....
By SuperUser Account on 4/6/2016
Vaktgebyrene for 2015 er sendt ut - altfor sent.................
By SuperUser Account on 3/8/2016
Vaktkalenderen er nå åpen for sommer sesongen 2017
By SuperUser Account on 2/17/2016

Innkallingen til årets Generalforsamling i UBF finner du på "min side". Generalforsamlingen arrangeres den 3 mars 2016 i klubbhuset til UBF.

By SuperUser Account on 1/12/2016

Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må formuleres skriftlig som forslag og være styret i hende senest senest 12. februar 2016. Forslag sendes på E-mail til styrets formann, Morten Mejlænder-Larsen

Forslag til kandidater for tillitsverv må være skriftlig og være valgkomiteen i hende senest en måned før generalforsamlingen, jfr. §10 (senest 3. februar) Forslag til valgkomiteeen sendes valgkomiteens formann, Harald Jøranlid.

^

By SuperUser Account on 12/23/2015
Styret i Ullern Båtforening ønsker alle medlemmer en riktig God Jul og et Godt Nytt År!
By SuperUser Account on 2/13/2015

Fristen for bestilling av sommerplass er nå utløpt.

By SuperUser Account on 2/4/2015
Det er tid for å sørge for at alle fakturaer fra foreningen er betalt. Vennligst sjekk på "Min side" at du ikke har ubetalte fakturaer liggende. Bruk KID ved betaling for å sikre korrekt registrering. Det forutsettes at alle fakturaer fra foreningen er betalt før det kan bestilles plass for sommerhavn.
By SuperUser Account on 1/18/2015

Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må formuleres skriftlig som forslag og være styret i hende senest en måned før generalforsamlingen. (senest 17. februar). Forslag sendes til styrets formann, Morten Mejlænder-Larsen

Forslag til kandidater for tillitsverv må være skriftlig og være valgkomiteen i hende senest en måned før generalforsamlingen, jfr. §10 (senest 17. februar) Forslag til valgkomiteeen sendes valgkomiteens formann, Harald Jøranlid.
By SuperUser Account on 6/28/2014

Skal du på båttur/-ferie og ikke finner parkeringsplass

By SuperUser Account on 3/13/2014
Den 67. ordinære generalforsamling blir avholdt denne gang i vårt eget klubbhus i havnen. I tillegg til de ordinære postene på Generalforsamlingen, har styret foretatt en oppdatering av vedtekter og ordensreglement slik at disse er mer på linje med hvordan foreningen organiseres og drives i dag. Som vanlig vil det bli avholdt et kort medlemsmøte rett etter generalforsamlingen.
By SuperUser Account on 1/20/2014
Faktura for vaktgebyr er nå tilgjengelig på "min side". Forfall er 30/1-14.
By SuperUser Account on 1/19/2014

Telefonkontakt mellom medlemmene og foreningens tillitsvalgte/kontaktpersoner foregår i dag kun via mobiltelefoner. Styret har derfor vedtatt å si opp abonnementet i klubbhuset.

Fasttelefonabonnementet er sakt opp med virkning fra den 17.01.2014.

By SuperUser Account on 1/9/2014

Faktura for medlemskontingenten 2014 er nå tilgjengelig på "min side".

Husk at betalt medlemskontingent er en forutsetning for fortsatt medlemskap i foreningen. Forfall er 19/1-14.

Vennlig hilsen styret UBF

By SuperUser Account on 10/31/2013

UBF lanserer nå to nye funksjoner under Mine fakturaer på Min side.

Standard visning vil nå kun være ubetalte fakturaer. I tillegg kan du nå få ut en fakturakopi i PDF.

Klikke HER for mer informasjon.

 

By SuperUser Account on 9/18/2013

Styret har besluttet at det skal innføres purregebyr i henhold til vedtektene. Purregebyret er satt til 200,- pr. purring. For at alle skal få mulighet til å betale og/ eller få avklart eventuelle spørsmål vil purregebyret først ilegges ved tredje betalingspåminnelse.

Betalingspåminnelse sendes kun ut pr. e-post og sms i henhold til de reviderte vedtektene.

Det er altså 200,- å spare på å betale i tide :-)

Styret UBF

By SuperUser Account on 9/12/2013

Det er nå på tide å betale for opplag eller boblehavn for de som har bestilt dette. Lurer du på hvordan går frem så ligger det en bruksanvisning HER.

Alle oppfordres til å sjekke at betalingen er kommet inn etter 3 - 4 virkedager. Har du spørsmål vedrørende betaling så send en e-post til:  post@ullernbaat.com

By SuperUser Account on 3/1/2013
Innen kort tid vil tilding av sommerplasser være avsluttet og bli publisert på "oppslagstavlen" på "min side". Tildeling av plasser vil også bli varslet på SMS og e-post.
By SuperUser Account on 1/23/2013

Generalforsamlingen 2013 vil bli arrangert TIRSDAG 12. MARS kl 19:00 i Oslo Motorbåtforenings lokaler. 

Husk: Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må formuleres skriftlig som forslag og være styret i hende senest en måned før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag til valgkomiteen sendes til formannen i valgkomiteen, Harald Jøranlid

By SuperUser Account on 1/19/2013
Foreningen lanserer i disse dager vårt nye administrajonsystem. Alle medlemmer vil i løpet av uke 4 motta brev med brukernavn og passord for pålogging til "min side"
By SuperUser Account on 2/1/2012
Oslo kommune har bedt alle båthavner på kommunal grunn om å avvikle praksisen med ventelister og i stedet tilby medlemsskap. Alle som står på ventelisten i dag og som ønsker medlemskap i Ullern Båtforening må derfor fylle ut skjemaet nedenfor og sende dette til foreningen. Når Styret har mottat skjemaet,…

Facebook