Boblehavn

Boblehavn

Båtforeningen har 118 plasser med bobleanlegg for isfri vinterplass i brygge 1 ,2 og 5. Fordelen med å ligge på vannet om vinteren er at man slipper å vente på å komme ut om våren, og for seilbåter at man slipper å ta ned masten. For pussing i bunn, kan man ta båten på land på Karenslyst i juni. Se regler for sommeropptak på Karenslyst sine sider.

Regler for vinteropplag på vannet

(Boblehavn 1/11-30/4)

 1. Bestilling av plass i boblehavn gjøres på hjemsiden. Styret tildeler plass. Joller skal tas opp av vannet.
 2. Båtene skal ha tilstrekkelig fortøyning, med to akterfester, to baugfester og spring. Fortøyningene skal være stramme. Fortøyningene mot stolper på brygge 1., skal krysses for å stå imot sterk vind.
 3. Landstrømskabel skal ha et tverrsnitt på minimum 2,5 mm² per leder.
 4. Samtlige båter i vinterhavn kan leie strøm til fastsatt pris. Det er nå mulig å bestille strøm til ønsket forbruk. Allternativene er: 750W  , 1000W   og 1250W . Priser finnes på din side.
 5. Oppsynsmenn for vinterhavn og havnesjef kan bryte strømmen ved for liten dimensjon på kabelen, overforbruk eller jordfeil.
 6. Vintertekning må festes så forsvarlig at nabobåter ikke beskadiges, og skal være avmontert ved sommerhavn åpning 1/5. 
 7. Under oppussing om våren skal søppel og avfall fjernes etter hvert og anbringes i søppelkasser. Før båten fjernes skal plassen være helt ryddiggjort
 8. Det må under oppussing vises hensyn overfor andre, f.eks. ved sliping og høyttrykks-spyling skal foregå ved servicebrygga.
 9. Det er forbudt å grille og åpen ild på bryggene.
 10. Vinterhavnen er åpen fra 1. November til 30. April. Alle båter som ikke har samme plass sommer og vinter må være fjernet innen 30 april. Etter denne dato kan båten flyttes for eierens regning.
 11. Landstrømkabel skal ikke ha ledning på trommel eller kobles via skjøteledning/overgangskabel pga fare for jordfeil som gjør brygga strømtom, evt. kortslutning og brann.
 12. Medlemmene skal for øvrig rette seg etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for vinterhavnen.