Regler for båthavnen

Regler for båthavnen

           

 

 

1.1

Alle båter som skal ligge i foreningens havneanlegg skal være registrert i ”Redningsselskapet, sikkerhets- og småbåtregisteret”.

Unntatt fra dette kravet er båter som er registrert i Skipsregisteret eller Fiskebåtregisteret.

Unntatt er også båter under 4.5 meter uten motorfremdrift og båter over 4.5 meter som hverken har motor eller seil som fremdrift.

 

Registreringsnummeret skal være festet på båten slik at det er lesbart fra yttersiden.

 

Foreningens styre kan forlange at nødvendig dokumentasjon vedrørende båtens registreringspapirer og forsikringspapirer legges frem.

 

1.2

Inngang til foreningens område og klubbhus skal holdes låst.

Tapte nøkkelbrikker skal umiddelbart meldes skriftlig til Styret.

 

1.3

Båtforeningens styre/oppsynsmannen/nattevakter skal påse at reglementet for havnen blir fulgt. Disse har rett til å vise bort urostiftere og skal rapportere til båtforeningens styre båteiere som gjør brudd på reglementet. Det skal være ro, dvs. ikke forgå støyende arbeid, etter kl.  22:00.

 

1.4

Tildelt båtplassrettighet kan inndras hvis båteieren ikke gjør bruk av retten eller gjør seg skyldig i grov eller gjentatt krenkelse av bestemmelsene i dette reglement.

 

1.5

Klager vedrørende forhold i havnen fremsettes skriftlig til båtforeningens styre.

 

1.6

Under medlemmets fravær fra havnen, disponerer båtforeningens styre over vedkommendes båtplass.

 

1.7

Ved parkering, vis hensyn og parker kun innenfor markerte områder. Veiled eventuelle gjester. Det er også mulig å parkere på Karenslyst.

 

1.8

Det er ikke tillatt å bo fast i båt som ligger i foreningens havneanlegg.

Overnatting i båten i kortere perioder i sesongen(1. mai – 1. oktober) er tillatt.

 

1.9

Foreningen har et begrenset antall traller til bruk for medlemmene. Disse skal settes tilbake snarest etter bruk slik at flere har gleden av å bruke disse.

 

1.10

Det er ikke tillatt å sykle på bryggene.

 

1.11

Hunder skal føres i bånd på foreningens område.

 

 

 Vedtatt på generalforsamlingen 2014