Nattevakt-ordningen

Nattevakt-ordningen

Havnen er bevoktet av to nattevakter hver natt hele sommeren. Alle som har sommerplass skal være nattevakt minst én natt i perioden 15. april til 31. oktober kl. 21 – 06.

Medlemmer over 67 år kan som følge av medisinske årsaker og etter avtale med styret gå to dagvakter (kl. 06 – 15) i stedet for en nattevakt. Medlemmer over 75 år er fritatt for vakt.

For å sette deg opp på vakt logger du deg inn på hjemmesiden med ditt passord. Til høyre på din side kommer en vimpel med "Min vakt". Klikk på den og sett deg opp på ønsket vakt.

Viktig: Vaktene må registrere seg med adgangsbrikke på leseren i vaktboden ved ankomst og vaktens avslutning. Denne registreringen danner grunnlag for å ta ut rapport på hvem som har gått vakt. De som ikke har gjennomført nattevakt i løpet av sesongen, blir ilagt et gebyr på kr. 1500,-

Vaktene representerer styret hva angår håndheving av båtforeningens ordensreglement og kan iverksette tiltak i saker hvor det er behov for umiddelbar handling. Medlemmene plikter å følge vaktenes anvisninger.