Miljø

Søppel

Blandet avfall. Container for blandet avfall har luker på siden og tømmes jevnlig

 

Avfall og miljø

Miljøcontainer. Båtforeningen har to typer avfallscontainere til bruk for medlemmene, en som håndterer blandet avfall (kapasitet 8m3) og en som håndterer spesialavfall / miljøcontainer.

Husk: Alt glass skal kastes i egen container plassert i rundkjøringen ! 

 

 

 

Miljøstasjon

Her legger du:
Spillolje
Forurenset drivstoff
Frostvæske
Tørrbatterier
Oljefilter
Malingrester
Oljeprodukter / filler innsauset i olje, etc.
Spraybokser
Småelektronikk
Båtbatterier
Der de hører hjemme.