Foreningen

Om foreningen og medlemskap

Formål

Ullern Båtforening ble stiftet i 1947.

Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport med ”sjøvett” og kjennskap til sjøveisreglene.

Foreningen driver båthavn i Bestumkilen med sommerplasser og bobleanlegg for isfri vinterplasser. I tillegg har foreningen opplagsplasser på land på Karenslyst båtopplag i samarbeid med flere andre båtforeninger. Foreningen har et klubbhus som kan disponeres av foreningens medlemmer.

 

Vedtektene

Vedtektene  for foreningen revidert og vedtatt på generalforsamlingen finner du på:

  Vedtekter UBF vedtatt 2015.pdf

Ordensreglementet

Ordensreglementet finner du på:

Ordensreglement 2014.pdf

Medlemskap

Medlem i Ullern båtforening kan du bli hvis du har bostedsadresse i Oslo eller i nabokommune uten tilgang til fjorden. Medlemskapet kan være aktivt eller passivt. Som aktive medlemmer regnes de som har båt liggende i foreningens havn. Medlem som ikke lenger har båt i foreningen kan fortsette som passivt medlem mot å betale vanlig kontingent. Kun aktive medlemmer eller medlemmer som har vært aktive og betalt innmeldingsgebyret har stemmerett på generalforsamlingen.

Søknad om medlemskap kan sendes elektronisk fra hjemmesidene. Nye medlemmer tildeles fortløpende medlemsnummer som reflekterer tidspunkt for innmelding. Nye medlemmer vil automatisk få status som nytt medlem på venteliste for båtplass. UBF forholder seg til Oslo kommunes retningslinjer for drift av båthavner på kommunal grunn når det gjelder medlemskap.

           

Bli medlem

   Bli medlem
 
   
   

Test Les dette før du søker om medlemskap!

Det er for tiden ca. 10 års ventetid på båtplass.

Medlem kan du bli hvis du har bostedsadresse i Oslo eller i nabokommune uten tilgang til fjorden. Medlemskontingenten er for tiden kr. 500 pr. år. Etter innmeldelse har du B status på venteliste. Medlemmer med tildelingsgebyr betalt og tildelt A status ,tildeles varig rett til sommerplass fortløpende etter hvert som det blir ledige plasser etter følgende prioritering:

 

  1. A status medlemmer som har stilt sin plass til rådighet en sesong og vil inn på plass igjen.
  2. Passive medlemmer som tidligere har hatt båt i havnen.
  3. Nye medlemmer med A status, etter ventelista og tilgjengelig plass tilpasset båtbredde/ plassbredde.
     

 

 

Du kan gjerne stå som medlem status B,uten å ha båt, men for å søke om plass må du oppgi størrelse på den båten du ønsker plass til. Ved tildeling av plass påløper et tildelingsgebyr som for tiden er kr. 15 000.for status A .Tildelingsgebyret betales kun ved første gangs tilbud om A status og tildeling av plass.

 

 

Merk: Retten til plass gjelder kun den plassen havnesjefen til enhver sesong tildeler medlemmet. Ved senere endring av båtstørrelse må det søkes havnesjef om ny plass. Det påløper ikke nytt tildelingsgebyr ved endring av plass.

Medlemskontingenten følger kalenderåret og faktureres ut hvert år i januar. Nye medlemmer faktureres fortløpende ved innmelding.