NYHETER

By SuperUser Account on 10/12/2017

Karenslyst er stengt for bestilling

By SuperUser Account on 10/6/2017
Enda ikke avklart med kommunen
By SuperUser Account on 10/1/2017

Vi har noen boblehavn plasser ledige for båtstørrelser med bredde fra 250 til 425.  Medlemmer kan ta kontakt direkte med havnesjef. Ikke medlemmer må først melde seg inn i foreningen via denne hjemsiden kr.500,- pr år. Når nytt medlem har betalt og fått medlemsnr fra økoansvarlig, kan det nye medlemmet kontakte havnesjef for videre info om plass. Første mann til mølla prinsippet. Vh havnesjefen for styret i UBF.

By SuperUser Account on 9/29/2017

Karenslyst Båtopplag er nå fullbooket for vinteropplag!
Vi har enda ikke fått svar på fornying av leieavtalen på det nedre området, som er Statsbyggs eiendom, og vi kan da ikke benytte dette arealet foreløpig.
Grunnen til dette er planer om utgraving til ro/ padlebane på nevnte eiendom på nedre felt.

Dieselsalg


Åpningstider:

Mars til og med November !

Alle dager fra kl. 05:00 til kl. 24:00

Selvbetjent pumpe m/kortautomat.

Det kan kun brukes kort ved betaling.

Ved evt feil må det ringes til tlf.nr. på pumpen.

Oppsynsmann kan ikke kontaktes ad drivstoff.

 

 

Siste nyheter

Karenslyst Båtopplag
Siste nytt om Karenslyst pr 6. oktober 2017
Karenslyst er fullbooket
Vil vi dette...?
Rydding i mastestativ på Karenslyst
Parkering UBF
Adgangsbrikker til båthavnen

Facebook