Menu

Nyheter

Søk

Nyheter

There are no categories in this blog.

Title

NYHETER

Generalforsamlingen i UBF 2019 blir 26 Mars i klubbhuset

Feb 4

Skrevet av:
2/4/2019  RssIcon

Saksdokumenter legges på hjemmesiden senest en uke før generalforsamlingen. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må sendes inn skriftlig på E-mail til formannen, Morten Mejlænder-Larsen senest 15. mars 2019. Forslag til kandidater til styret sendes formannen i valgkomiteen, Harald Jøranlid, så fort som mulig, men senest 8. mars 2019.