Nyheter

There are no categories in this blog.

Title

NYHETER

Ledig stilling, daglig leder for sommerdriften på Sjølyst Marina

Apr 11

Skrevet av:
4/11/2018  RssIcon

Stillingen

Den primære oppgaven for daglig leder vi være å lede alle fellesaktivitetene på Sjølyst/Karenslystområdet, (heretter kalt Sjølyst Marina) i sommersesongen. Daglig leder vil ha ansvaret for å lede og utvikle driften på en effektiv måte som sikrer inntektene for foreningene. Dette innebærer også ansvar for økonomi, nødvendig vedlikehold og at investeringer gjennomføres i henhold til planer og budsjett. Føring av regnskap kan utføres av daglig leder eller settes ut til regnskapsbyrå, avhengig av ønske og forutsetninger til daglig leder.

Daglig leder vil få ansvaret for:

- å lede og bidra til å ivareta samt utvikle området i sommersesongen, 1. juni til 15. september, på en måte som sikrer god drift og økonomi.

- å lede parkeringen for bobiler på området.

- den daglige økonomien, dvs. innkreving av parkeringsleie fra bobiler og andre som parkerer på området.

- daglig vedlikehold og innkjøp som er nødvendige for den daglige driften

- å ha regelmessig kontakt med og rapportere til regnskapsfører, dersom regnskap føres eksternt, for til enhver tid sikre oversikt og at endelig årsregnskap blir korrekt,

- at nødvendige servicer blir utført innenfor gitte tidsfrister og i henhold til inngåtte serviceavtaler.

- Personalansvar for de som er ansatt i forbindelse med sommerdriften. Ansvar for lønningsfunksjonen med rapportering og betaling av skatt, pensjon etc.

- at nødvendig personell er tilstede for den daglige drift og for å kunne svare på brukerhenvendelser fra medlemmene, leietakere og alle andre som parkerer eller bruker området. Det forutsettes tilgjengelighet både i havnen og per telefon i sesongen. Utenom sesongen vil det være begrensede oppgaver i forbindelse med driften.

- å se etter nye aktiviteter på området og legge til rette for eventuelle nye aktiviteter for å utvide utnyttelsen av området i sommerhalvåret.

 

Krav til kunnskap og erfaring

- Ha god allmennkunnskap

- Kunne ansette og ha personalansvar

- Være positiv og serviceinnstilt, ha et ønske om å videreutvikle og effektivisere sommerdriften.

- God forståelse for økonomisk drift

- Må kunne ta beslutninger og foreta prioriteringer slik at rett drift sikres.

 

Ta kontakt med formann i din forening for nærmere informasjon og en uformell prat.

Lønn og tiltredelse etter avtale.

Søknad sendes formann UBF innen 1. mai 2018

 


Tags:
Kategorier: Annet