Menu

Nyheter

Søk

Nyheter

There are no categories in this blog.

Title

NYHETER

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UBF 2017

Mar 21

Skrevet av:
3/21/2017  RssIcon

Vedlagt er agenda og sakspapirer.

Det vil etter den ordinære generalforsamlingen bli avholdt et medlemsmøte der det er anledning til å stille spørsmål og ta opp aktuelle saker. Det vil bl a bli orientert om utviklingen av robanen og Karenslyst.

Velkommen!

Styret UBF

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017 v1.pdf

Vedlegg_2016_ØkonomiStatusRegnskapBudsjett