Menu

Nyheter

Søk

Nyheter

There are no categories in this blog.

Title

NYHETER

Adgangsbrikker og bomåpnere

Apr 24

Skrevet av:
4/24/2016  RssIcon

Bestilling av adgangsbrikker til båthavna og bomåpner til Karenslyst skal skje på e-post - til jan.kristiansen@hotmail.com.

Jeg får en rekke SMS er gjennom dag/uke og kan ikke annet enn svare direkte på disse. For å effektuere bestilling av brikker og åpnere må jeg inn på PC en. Da går jeg igjennom alle e-poster siden siste utsending. Jeg tar med bestilling på SMS er dersom jeg husker at jeg har fått bestilling via denne, men hukommelsen er en svært usikker "bestillingsliste" og det følger ingen garanti med denne.

Når dere bestiller skal medlemsnummer (alltid ved henvendelse til foreningen) og antall av det dere ønsker angis. Det er kun den som står registrert som medlem som kan bestille og vil få det tilsendt til sin adresse, uavhengig av hvor mange som eier båten eller er i familie, samboer, venner m.m.

Adgangsbrikker og bomåpner blir sendt i ordinær post.