Menu

Nyheter

Søk

Arkiv

Nyheter

There are no categories in this blog.

Title

NYHETER

Author: Created: 11/8/2012
Ullern Båtforening News
By SuperUser Account on 2/16/2017

Faktura hentes på "min side". Betalingsfrist 1. mars. Husk korrekt KID og kontonummer ved registrering. NB -faktura er merket 2016 men gjelder sommerplass 2017.

By SuperUser Account on 2/13/2017

Alle medlemmer som har søkt om sommerplass 2017 og fått tildelt plass i 2017,vil få beskjed på sms og e-post i dag 13/2. Båtplass-Faktura legges ut på din side i løpet av noen dager.

By SuperUser Account on 1/21/2017

vi har fremdeles mer enn 100 medlemmer som ikke har betalt til forfall 

By SuperUser Account on 1/16/2017
Påmeldingsfrist 31 Januar.
By SuperUser Account on 1/15/2017

Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må formuleres skriftlig som forslag og være styret i hende senest 1. mars 2017. Forslag sendes på E-mail til styrets formann, Morten Mejlænder-Larsen

Forslag til kandidater for tillitsverv må være skriftlig og være valgkomiteen i hende senest en måned før generalforsamlingen, jfr. §10 (senest 1 mars 2017) Forslag til valgkomiteen sendes valgkomiteens formann, Harald Jøranlid.

By SuperUser Account on 1/10/2017
Betalt medlemskontingent er en forutsetning for fortsatt medlemskap i foreningen. Forfall er 20/1-17. For tildeling av båtplass forutsettes at alle tidligere fakturaer fra foreningen er betalt....
By SuperUser Account on 12/22/2016

Dette er noe senere enn planlagt for vaktgebyret, men dette vil gå ut til de det gjelder sammen med kontingent for 2017

By SuperUser Account on 12/21/2016

Medlemmer med ubetalte fakturaer for 2016, og ubetalt medlemsavgift for 2017,vist på deres "min side" , må være betalt før søknad om sommerplass vil bli innvilget i 2017. Betalingsfrist av utestående er: 10/1-17.  15 februar vil havnesjefen ha sommer-havna fordelt,  og dere får på deres "min side" og sms beskjed om vilken plass dere har blitt tildelt sommersesongen 2017.

 

By SuperUser Account on 12/17/2016

Fremdeles mange medlemmer som ikke har betalt...

By SuperUser Account on 11/8/2016

Faktura for vinteropplag Karenslyst er nå ute, med betalingsfrist 22/11.