Menu

Nyheter

Søk

Arkiv

Nyheter

There are no categories in this blog.

Title

NYHETER

Author: Created: 11/8/2012
Ullern Båtforening News
By SuperUser Account on 3/30/2013

Vaktprotokollen for 2013 er nå lagt ut i vaktboden. Alle som har båt i havnen skal gå vakt. Se ytterlig informasjon undere "Havnen" og "nattevakt-ordningen".

By SuperUser Account on 3/21/2013
Vi er nå ferdige med å tildele plasser for sesongen. På "Min Side" finner du plassnummer. Alle som har fått plass har vi sendt SMS til. Når du er inne på "Min Side" så må du sjekke at e-pstadressen og mobilnummer er riktig.
By SuperUser Account on 3/4/2013

Innkalling, regnskap og budsjett som skal behandles på generalforsamling 2013 finner du på "min side" under generalforsamling.

Logg deg inn og last ned de dokumentene du ønsker å se på.

Merk: regnskapet er justert etter revisjon. Regnskap og årsberetning er oppdatert 5/3-13. Ta ny utskrift hvis du allerede har skrevet ut.

Styret UBF

By SuperUser Account on 3/1/2013
Innen kort tid vil tilding av sommerplasser være avsluttet og bli publisert på "oppslagstavlen" på "min side". Tildeling av plasser vil også bli varslet på SMS og e-post.
By SuperUser Account on 1/23/2013

Generalforsamlingen 2013 vil bli arrangert TIRSDAG 12. MARS kl 19:00 i Oslo Motorbåtforenings lokaler. 

Husk: Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må formuleres skriftlig som forslag og være styret i hende senest en måned før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag til valgkomiteen sendes til formannen i valgkomiteen, Harald Jøranlid

By SuperUser Account on 1/19/2013
Foreningen lanserer i disse dager vårt nye administrajonsystem. Alle medlemmer vil i løpet av uke 4 motta brev med brukernavn og passord for pålogging til "min side"
By SuperUser Account on 10/9/2012
Styret på Karenslyst har inngått en 2-års kontrakt om leie av nedere del av området på Karenslyst direkte fra Statsbygg. Det betyr at bestilling av opptak på nett nå er åpnet. Slippmannskapet vil også være tilstede mellom 17 og 20 på kontoret på Karenslyst torsdag 11. oktober. De…
By SuperUser Account on 10/4/2012
I henhold til reglementet skal båteier ta med alle fortøyninger når sommerplassen forlates om høsten. Eventuelle fortøyninger som ligger igjen vil bli fjernet og kastet.
By SuperUser Account on 10/1/2012
Som et ledd i våre nye rutiner vil kun innbetalinger til UBF med oppgitt KID nummer være gyldig betaling. Alle andre alternativer vil bli avvist. Faktura for de som skal ligge i boblehavn til vinteren sendes ut i disse dager. Husk å betale! Fakura for de som skal liggge på…
By SuperUser Account on 9/28/2012
Nedre del av Karenslyst Båtopplag ca. 10.500 m2, ble stengt fra 15.september i henhold til midlertidig leiekontrakt mellom utleier Statsbygg og leietager Oslo Kommune. Kommunen har fremleiet området til Fellesstyret for Sjølyst/Karenslyst. Partene, har, til tross for iherdig innsats fra Kommunens side med omfattende bistand fra Fellesstyrets representanter, ikke lykkes…